Online marketing bureau in Eindhoven
Terug
Menu

Privacyverklaring Scherp Online

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig om bijvoorbeeld contact met je op te nemen wanneer je een aanvraag doet of om te zorgen dat onze website zo goed mogelijk werkt. Scherp Online gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft. Daarom willen we je graag het volgende beloven:

gen over ons privacybeleid?
Lees verder
  • 1. We beschermen je persoonsgegevens alsof het die van onszelf zijn.
  • 2. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  • 3. We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
  • 4. Je persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Onze contactgegevens

Bedrijfsnaam: Scherponline.nl B.V.
Adres: Kastanjelaan 400
Postcode/Plaats: 5616 LZ, Eindhoven
KvK: 55870910

Bij vragen over ons privacybeleid en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan kun je terecht bij:

Piet Zweegers
E-mail: privacy@scherponline.nl

Of vul het contactformulier hierboven in.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als bezoeker of klant van Scherp Online verwerken wij mogelijk de volgende gegevens:

1. Naam en adresgegevens

Word je klant bij ons, dan slaan we graag je naam op. Dit doen we omdat we geloven in een persoonlijke aanpak en je dus niet als een nummertje willen behandelen. Aangezien wij een B2B bureau zijn en dus niet met particuliere klanten werken, verwerken wij in principe niet je persoonlijke adresgegevens. Er is echter de uitzondering voor onze klanten die vanuit huis werken. Voor diegenen waarvoor geldt dat hun zakelijke adres gelijk is aan het persoonlijke adres geldt dat we hun adresgegevens wel opslaan.

2. Bedrijfsgegevens

Om onze diensten te kunnen leveren, facturen naar het juiste adres te kunnen sturen en om eventueel langs te komen voor een afspraak slaan wij bepaalde bedrijfsgegevens op. Hieronder vallen onder andere de bedrijfsnaam, het vestigingsadres, en je zakelijke betaalgegevens. Daarnaast kan het nodig zijn om extra gegevens in te vullen

3. E-mailadres

We bewaren je e-mailadres om direct contact met je op te nemen over de vorderingen van de door ons geleverde diensten. Daarnaast bewaren we je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over onze diensten of belangrijke ontwikkelingen in onze branche toe te sturen. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over interessante ontwikkelingen binnen de online marketing en binnen Scherp Online. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.

4. Telefoonnummer

Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen in een noodgeval of om je input te vragen voor onze diensten. Daarna zullen we je af en toe bellen om je op de hoogte te houden van de voortgang van de door jou afgenomen diensten.  

5. Inloggegevens

Als je klant bent van ons ticketsysteem, dan heb je van ons inloggegevens gekregen. Je inloggegevens bewaren we om de toegang tot je account te beveiligen, zodat alleen jij of mensen met wie je deze gegevens deelt kunnen inloggen.

6. Betaalgegevens

We slaan betaalgegevens – zoals je PayPal- en creditcardgegevens, je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder – op wanneer je via ons betaalt voor bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld Google AdWords, of Facebook Advertising. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen.

7. Werk gerelateerde persoonsgegevens

Wanneer je bij Scherp Online solliciteert dan willen we natuurlijk graag zien wat je in huis hebt. Dit bekijken we aan de hand van je motivatiebrief, cv, en/of portfolio. We zullen jouw persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen in het geval je helaas niet wordt aangenomen.

8. Cookies

Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe jij onze website gebruikt en waar jouw interesses liggen. Zo kunnen we onze website, dienstverlening en advertenties beter aanpassen naar jouw smaak. Hiervoor hebben wij een cookiemelding aangezet waarin je toestemming geeft welke cookies we van jou mogen plaatsen. De toestemming die je hebt gegeven voor het plaatsen van cookies is op elk moment weer in te trekken.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Dienstverlening

In HubSpot houden we bij welke organisaties klant zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en informeren, en functieprofielen om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor het sturen van facturen. Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, website, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

2. Nieuwsbrieven en mailings

Wij informeren onze klanten over trends in de online marketing en onze eigen producten en diensten via nieuwsbrieven. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere nieuwsbrief uitschrijven door op de link “afmelden” onderaan te klikken, of door een e-mail sturen naar nieuwsbrief@scherponline.nl.

3. Verbeteren Scherp Online dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Zo analyseren wij jouw gedrag op de website om daarmee de website en onze communicatie te verbeteren.

4. Marketing- en verkoopactiviteiten

Scherp Online verwerkt contactgegevens en functieprofielen van klanten, leads en andere zakelijke contacten ten behoeve van marketing- en verkoop activiteiten.

Voor Scherp Online campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden waarvoor deze verkregen zijn te behalen. We bewaren gegevens van klanten 5 jaar nadat ze de overeenkomst hebben beëindigd. Daarnaast bewaren we gegevens van leads niet langer dan 3 jaar.

Grondslagen van verwerkingen

Wij verwerken gegevens van (toekomstige) klanten voor het uitvoeren van een overeenkomst in de vorm van dienstverlening. Daarnaast verwerken wij gegevens van klanten en leads voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Scherp Online. Het gerechtvaardigd belang waarmee wij gegevens van leads verwerken is vooral omdat wij denken dat wij iets voor hen kunnen betekenen. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt hoe relevant wij, en dan in het bijzonder onze producten en diensten, voor hen kunnen zijn.

Als we gegevens van klanten op basis van gerechtvaardigd belang verwerken, dan is ons gerechtvaardigd belang er vooral in gelegen dat wij onze klant op de hoogte willen houden van onze producten en diensten, en contact willen blijven onderhouden met de klant.

Tot slot verwerken we sommige gegevens met van jouw expliciet verkregen toestemming: zoals online tracking door middel van cookies en het versturen van nieuwsbrieven wanneer je geen klant van ons bent.

Gegevens delen met derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn derden in de vorm van verwerkers met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics, HubSpot en MailChimp. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Scherp Online. Wij verstrekken jouw gegevens buiten de groep niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Verder zullen we enkel gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw expliciete toestemming hebben gekregen.

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen

Alle gegevens die je met Scherp Online uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden veilig opgeslagen in HubSpot.

Rechten van betrokkenen

De AVG geeft je het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om jouw toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Scherp Online. Je hebt daarnaast het recht ons te vragen om jouw persoonlijke gegevens zoals verwerkt door ons, in een computer leesbaar bestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te verzenden. Dit noemen we gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek om inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens, het intrekken van jouw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@scherponline.nl.

Denk je dat we niet handelen in overeenstemming met de privacy wetgeving, dan horen we dat graag. Via dit formulier kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Noodzakelijke en functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om bijvoorbeeld je inloggegevens te bewaren voor het ticketsysteem. Voor deze cookies hoeven wij geen expliciete toestemming te vragen.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics om activiteiten op onze website te analyseren, zodat we onze pagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.

Advertentie cookies

Wij gebruiken advertentiecookies van Google Analytics om onze marketingactiviteiten aan te kunnen passen op de bezoekers van onze website. Met deze cookie weten we hoe je de Scherp Online website hebt gevonden en gebruikt. We verbeteren zo de vindbaarheid van onze website. Deze informatie delen we met Google.

Cookies verwijderen

Om ervoor te zorgen dat je de eigen regie houdt over je privacy, willen we je graag vertellen hoe je je cookies ook weer kunt verwijderen, zodat je data niet langer opgeslagen wordt. Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je webbrowser. Hieronder vind je per webbrowser een link naar de wijze waarop je cookies kunt verwijderen.Cookies verwijderen in Internet Explorer

– Cookies verwijderen in Google Chrome

– Cookies verwijderen in Mozilla Firefox

– Cookies verwijderen in Safari

Wijzigingen

Scherponline.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.