Geschreven door Ber

Google heeft vorige week weer een belangrijke tool gelanceerd; de consumentenbarometer 2014. De gratis tool geeft inzicht in het internetgebruik van consumenten. De tool kan een krachtig middel zijn voor webwinkels maar eigenlijk voor iedereen die internet gebruikt voor zowel zakelijke als privé doeleinden. Het is ondertussen het vierde jaar dat de consumentenbarometer wordt uitgebracht. Toch heeft Google weer aanpassingen gedaan waardoor er nu nog meer data en betere resultaten beschikbaar zijn.

De tool maakt het mogelijk om over verschillende onderwerpen, met betrekking tot internetgebruik, cijfers te bekijken. Waar Google slim op inspeelt is de mogelijkheid tot filteren. De gebruiker kan de volgende filters instellen:

1) Land
2) Demografisch;
• Geslacht
• Leeftijd
• Inkomensniveau
• Ouderlijke staat
3) Product categorie
4) Context van de Meest recent bekeken video’s;
• Apparaat
• Locatie
5) Internet gebruik

De mogelijkheid om filters in te stellen zorgt ervoor dat de gebruiker specifieke resultaten kan opvragen. Door verschillende resultaten te combineren kunnen er dus scherpe analyses gemaakt worden. In combinatie met andere tools zoals Google Trends is het mogelijk om deze analyses nog verder uit te diepen.

Hoe ziet de tool eruit?


De consumentenbarometer 2014 is opgesplitst in drie onderdelen:

1) The Multi-Screen World; Richt zich op de omvang en het begrijpen van internetgebruik en attitudes over verschillende soorten apparaten. Onder Multi-Screen vallen onder andere vragen zoals “Welke apparaten gebruikt men?” en “Voor welke dagelijkse activiteiten gebruikt men een smartphone?”.

2) The Smart Shopper; Richt zich op het pad dat de consument aflegt tijdens een aankoop en de rol van internet in het maken van beslissingen tijdens de aankoop. Bij Smart-Shopper richten de vragen zich dus meer op het online aankoopgedrag van mensen. Hierbij komen vragen zoals “Op welke manier had internet betrekking op recente aankopen?” en “Welke online bronnen gebruikte men om een aankoopbeslissing te maken?”.

3) The Smart Viewer; Geeft inzicht in online video gedrag, specifieker over de context en motivatie van het kijken van online video’s. Smart-Viewer is specifiek gericht op het bekijken van online video’s. Vragen als “Hoe vaak kijkt men online video’s?” en “Heeft iemand of iets men getriggerd om online video’s te kijken afgelopen week?”.

Zoals al eerder werd beschreven kan men zelf bepalen hoe de resultaten eruit zien. Ten eerste door te filteren maar ook door irrelevante resultaten binnen een vraag te verwijderen. In de afbeelding die boven dit artikel wordt gebruikt zie je hoe het geheel eruit ziet.

De barometer in de praktijk


Om een beter inzicht te geven in de tool zal ik een kort, simpel voorbeeld geven aan de hand van Typetopia, één van onze klanten. Typetopia biedt online typecursussen aan voor kinderen. Deze typecursussen kunnen kinderen thuis volgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van serious gaming; door middel van spelletjes leren typen.

Onderzoek voor onze klanten bestaat uit een aantal onderdelen. Een van de belangrijkste aspecten is het achterhalen hoe bezoekers op een website terecht komen. Welke zoekwoorden worden er gebruikt, wat voor advertentie spreekt aan en uiteindelijk wat een klik oplevert.

Maar er zijn nog meer aspecten die van belang zijn voor een website als Typetopia. Een onderscheid maken in de daadwerkelijke aankoop van de dienst en hoe er gebruik wordt gemaakt van de dienst is van essentieel belang hierbij. Bijvoorbeeld wanneer de aankoopbeslissing genomen is tegenover welke apparaten het meest worden gebruikt door kinderen. Bij de ene staat de ouder centraal die voor zijn of haar kind een typecursus aanschaft, bij de ander staat het kind centraal en hoe deze gebruikt maakt van internet.

Om voor Typetopia onderzoek te verrichten is het dus van belang dat we twee zaken gescheiden houden. De website bestaat namelijk uit twee gebruikers; het kind die de typecursus volgt en degene die de aankoop doet, vaak de ouder(s) van het kind. Het is dus belangrijk dat de website gevonden wordt door een grote doelgroep, want ook de kinderen zelf gaan misschien wel op zoek naar typecursussen. Maar het is ook belangrijk dat de website gebruikersvriendelijk is. In het volgende deel wordt eerst de daadwerkelijke gebruiker bekeken, het kind. In het deel dat daar op volgt zullen de aankoop beslissers aan bod komen, de ouders.


Kinderen

Hoe wordt er nu precies gebruik gemaakt van internet door kinderen? Binnen het onderwerp Multi-Screen World vinden we een aantal antwoorden.

We kijken naar de vraag “Welke apparaten gebruikt men?”. Hierbij heb ik gefilterd op Nederland en op leeftijd (<25). De computer wordt dus door het grootste deel nog steeds gebruikt, maar de mobiele telefoon en smartphone liggen hier niet ver achter. Voor Typetopia is het belangrijk om te weten dat de computer onder jongeren nog steeds veel gebruikt wordt.

We leggen dit naast de resultaten van de vraag “Met welke combinatie van apparaten gaat men online?”. In onderstaande figuur wordt duidelijk dat het grootste deel van de jongeren online is met meerder apparaten. De combinatie computer en smartphone is veruit het meest populair.

Voor Typetopia is het interessant om te achterhalen of hun doelgroep dit ook daadwerkelijk zo ervaart. Misschien zou een combinatie van computer en smartphone interessant zijn voor kinderen. Via een App bijhouden hoe ver ze zijn met de typecursus, dit kunnen delen met vrienden en er meer een competitief spel van maken. Een simpel voorbeeld maar het onderzoeken waard.


Ouders

Voor de website Typetopia is het daarnaast interessant om te weten hoe men onderzoek doet op Internet voor een aankoop. In dit geval dus de aankoop van een typecursus voor een kind.

In onderstaande vraag wordt gekeken wanneer het onderzoek proces gestart wordt. Bij deze vraag heb ik wederom gefilterd op land en deze keer ook op product. Aangezien er geen typecursus tussen de producten staat heb ik gekozen voor het product autoverzekering. Ik denk dat men eenzelfde soort aankoopbeslissingstraject doorloopt bij een autoverzekering als bij een typecursus. Waarschijnlijk worden er een aantal verschillende aanbieders online vergeleken. Het gaat om een dienst dus de aankoopbeslissing is vaak meer op gevoel (en prijs uiteraard).

Uit de resultaten komt naar voren dat maar een klein percentage van de consumenten ver voor het aankopen van een autoverzekering start met onderzoek verrichten. Een kwart heeft enkele dagen onderzoek nodig alvorens een beslissing te nemen en nog eens een kwart verricht onderzoek net voordat ze een beslissing nemen. Hieruit kunnen we afleiden dat de tijd tot het overgaan van een aankoop erg kort is. Voor Typetopia zou een Remarketing campagne, zie Dynamische remarketing, eventueel een goede optie zijn om de consument met de organisatie in contact te houden.


Onderzoek

Het onderzoek dat ik hier heb verricht voor Typetopia is natuurlijk erg kort door de bocht. Ideeën zijn alleen gebaseerd op cijfers die uit de tool komen. Voor gericht onderzoek zouden deze cijfers een aanzet kunnen zijn voor verder onderzoek. Zoals ik al eerder aangaf is de tool in combinatie met bijvoorbeeld andere tools van Google een goed startpunt voor een onderzoek. Bijvoorbeeld wanneer je tijdens een presentatie wilt aantonen dat een website niet goed werkt voor je doelgroep.

Meer weten over de inzet van Google AdWords en Google tools als de Consumentenbarometer 2014? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder!